CARL NO.123N 重型3孔打孔機 (150張)

查詢

InStock
分類:

描述

  • 貨品名稱:CARL NO.123N 重型3孔打孔機 (150張)
  • 貨品型號:NO.123N
  • 貨品品牌:CARL
  • 貨品單位:個
  • 產品特點:
SKU 123N
JAN Code No
Brand No
Classification Heavy Duty
Holes 3-Hole
Weight (kg) 5
Size (L x W x H mm) 338 x 307 x 175
Punching Capacity 150 Sheets
Inner Quantity No
Outer Quantity No